Bij het fiatteren is er een extra keuzeveld waarin je bij een praktijk met meerdere artsen of combinaties van artsen deze kunt selecteren.

De uitwisselmap voor pdf-bestanden en figuren is nu makkelijker te selecteren. Je kunt dat doen bij je persoonlijke instellingen. Daarin kun je ook aanvinken dat de ingevulde uitwisselmap boven de algemene uitwisselmap gaat. De laatste kan alleen door een beheerder worden ingesteld. De uitwisselmap is ook bij thuisgebruik heel gemakkelijk. Je ziet bij het invullen van deze uitwisselmap of deze map beschikbaar is.
Bij de selectie van de PDF-bestanden kun je in het Snelmenu ook de uitwisselmap selecteren en aangeven dat de uitwisselmap boven de algemene map gaat.

Je moet in deze barre tijden bij de telefonische afspraken kiezen voor een normale duur om het als consult te declareren.
In het rapporten-menu vind je de “lijst met deelcontacten van vandaag. In dit rapport zie je ook de prestaties. Dit rapport moet je goed controleren deze dagen. Als je bijv. “geen administr./brief” en “geen herhaalrecept” aanvinkt, dan denken we dat bij de telefonische contacten van een huisarts meestal een prestatie 12011 hoort te staan. Controleer dat! Overigens kun je in dit rapport ook andere datums selecteren dan vandaag.

De agenda is grondig onderhanden genomen. Je kunt tot en met 9 combinaties van agenda’s gebruiken. En je kunt een agenda in meerdere combinaties gebruiken.
Verder kun je nu bovenin een agenda bijv. op de datum of naam van de agenda klikken. Wanneer je dat doet dan zie je deze agenda voor 7 dagen.
Tenslotte zie je nu in een afspraak met een rood streepje aan de linkerkant dat iemand bezig is met een patiënt.