Er is nogal wat veranderd. Lees de informatie hierover grondig door en/of zie in het helpbestand (F1-toets).

De manier waarop je standaardbrieven, verwijsbrieven en brieven van hulpverleners noteert, is aangepast. We denken dat het zichzelf wijst. Je kunt nu ook het logo van de praktijk opnemen, gebruik daarvoor <Gp.Logo>.
Je kunt nu ook de notitie van de praktijk op dezelfde wijze vorm geven.

Je kunt bij het bladerscherm, de lijst van de brieven en verwijzingen en de lijst van PDF-bestanden en figuren gebruik maken van de knop “Zoom in/uit” (of de toetscombinatie Alt-Z). Dan wordt het aantal regels in het bladerscherm veel kleiner en zie je daardoor het onderste deel veel groter. Nog een keer drukken op de knop en je keert terug naar de toestand daarvoor.

Je kunt nu ook gemakkelijk een zorgmail-bericht sturen naar een patiënt. Deze berichten kun je gebruiken om privacy-gevoelige mail te sturen naar de patiënt. Daarvoor moet natuurlijk het email-adres van de patiënt zijn ingevuld. Er zijn dan 2 mogelijkheden:
1. Wanneer bij de patiënt een mobiel nummer is ingevuld, wordt een mailtje gestuurd naar de patiënt met daarin een link waarop de patiënt moet klikken. Dan krijgt de patiënt een sms met een toegangscode die hij/zij vervolgens in het eerste mailtje. Daarna kan hij/zij het mailtje openen.
2, Wanneer bij de patiënt geen mobiel nummer is ingevuld, krijgt de patiënt na het klikken op de link een tweede mailtje waarin de toegangscode staat die hij/zij moet intypen om het eigenlijke mailtje te kunnen openen.

Je kunt in plaats van een gewoon mailbericht naar een patiënt nu ook een Zorgmail-bericht sturen. Je maakt dan een mailtje en je gaat dan in het Mail-menu en kiest daar de tweede optie “Mail met Zorgmail”.

Bij het invoeren van een deelcontact is een aantal zaken aangepast:

  • Je vind je in het meetwaarden-menu een aantal nieuwe protocollen bij “Selecteer protocol Nijmegen”. Deze zijn gemaakt voor de ketenzorg van Stielo. De combinaties kun je ook zien in rapport 744. De meetwaarden zijn ingedeeld in categorieën. De knop “Overslaan” om een meetwaarde niet in te vullen en door te gaan met de volgende werkt nu weer.
  • Wanneer je een nieuwe episode maligniteit noteert met behulp van een contact of een brief, vraagt TransHis of het inderdaad een nieuwe episode betreft. Dit is ingevoerd omdat we vermoeden dat van dit soort nieuwe episodes in werkelijk een mutatie zijn van bestaande episode(s).
  • Wanneer je een verwijzing noteert (resulterende interventie *66 of *67) of een overleg met een hulpverlener (interventie *46 of *47) wordt automatisch het scherm geopend om een verwijzing/overleg te noteren. Je moet daar het type hulpverlener selecteren en je kunt een notitie maken.
    Bij het noteren van een meetwaarde met decimalen wordt niet meer gevraagd of afgerond moet worden naar het aantal decimalen wat de NHG diagnostische tabel aangeeft. Wanneer je minder decimalen invult dan de tabel dan verschijnen er automatisch eindnullen, bij meer decimalen worden deze overgenomen. Wanneer je bijv. bij een gewicht, wat standaard met 1 decimaal wordt genoteerd, 95 invult wordt automatisch 95.0 genoteerd; wanneer je echter 3,225 invult wordt dat ook blind geaccepteerd en genoteerd in TransHis.
  • Je kunt nu ook een machtiging of verwijzing via een zorgmail-bericht sturen naar een patiënt. Deze mogelijkheid bestaat alleen wanneer bij de patiënt een email-adres is ingevuld, alleen dan is de knop “Zorgmail naar patiënt” bruikbaar. De tekst die je schrijft in de verwijsbrief komt in een bijlage in het zorgmailtje naar de patiënt. Voor de tekst van het zorgmailtje zelf wordt de sjabloon met naam “Verwijzing via zorgmail naar patiënt – Algemeen sjabloon” gebruikt. Desgewenst kun je daar weer een eigen variant van maken. Het verstuurde (zorg)mailtje wordt opgeslagen bij de patiënt.
  • Je kunt nu direct in ketenzorg van Topicus VIPLive inloggen. Dat is nu alleen van belang voor Heijendaal, maar binnenkort ook voor de andere Nijmeegse praktijken. Je gaat daardoor vanuit TransHis meteen Topicus in met jouw gegevens en de ingevulde gegevens van de patiënt.

Je kunt nu geselecteerde meetwaarden naar een patiënt sturen via een Zorgmail-bericht. Dat vind je in het snelmenu bij de meetwaardelijst. Deze menu-optie kan alleen maar worden gebruikt wanneer het email-adres van de patiënt is ingevuld. Dan selecteer je de meetwaarden die je wilt versturen en druk je vervolgens op Ok. Daarna verschijnen de geselecteerde meetwaarden met uitslag in een formulier en kun je de tekst nog wijzigen. Wanneer je vervolgens op Ok drukt wordt het bericht verstuurd via zorgmail.
Overigens kun je de standaardtekst die verschijnt in het formulier aanpassen in de mailsjabloon met naam “Uitslagen meetwaarden – algemeen sjabloon”. Wanneer je ” – algemeen sjabloon” verwijderd, kun je een eigen variant van dit sjabloon bewaren en wordt voortaan dit eigen sjabloon gebruikt. Het verstuurde (zorg)mailtje wordt opgeslagen bij de patiënt.

In het bladerscherm is het Wijzig-menu uitgebreid en het Snelmenu enigszins aangepast. Het Wijzig-menu heeft de nieuwe keuze: “Toevoegen intermediaire interventie”. Zo mogelijk moet je NIET “wijzig deelcontact” gebruiken om iets toe te voegen aan een deelcontact, maar een andere keuze. Dat is veel simpeler. Wanneer je toch wijzig deelcontact gebruikt verdween het tijdstip van het contact. Dat is nu opgelost.
Je kon je via het Snelmenu al zoeken naar notitie. Je opent dan een rapport waarin je kunt zoeken naar een deel van een notitie. Dat is nu uitgebreid zodat je kunt zoeken naar een deel van een notitie of een deel van een brief. Er wordt echter niet gezocht in de PDF-bestanden.

Vanuit je persoonlijke notitie kun je heel gemakkelijk een contact of een afspraak maken. Hiertoe maak je eerst een notitie.
1. Je maakt dan een contact door te drukken op de knop met opschrift “Naar contact”.
Als je dan bijv in de persoonlijke notitie hebt genoteerd:
S: dit is de S-notitie
E: dit is E-notitie
Dan kun je na het drukken op de knop een patiënt kiezen en vervolgens wordt de notitie gesplitst in de 2 deelnotities.
Wanneer je een tekst hebt genoteerd zonder R:, S:, O:, E:, P: en X:, gaat TransHis er vanuit dat het een R-notitie is.
2. Je maakt dan een afspraak door te drukken op de knop met opschrift “Naar afspraak”.
Dan kun je weer eerst een patiënt kiezen en daarna kun je gemakkelijk een afspraak maken. Je krijgt daar nu een hulptekst die het uitlegt: “Ga nu in de agenda en maak een afspraak voor deze patiënt, de notitie komt dan in de afspraak”.

Je kunt nu ook een zorgplan noteren voor een patiënt in de ketenzorg. Je vindt die mogelijkheid in het Ketenzorg-menu. Je ziet een ingevuld zorgplan in het tabblad “Notitie, Alarm” op het hoofdscherm en bij het invoeren van een contact.

Bij het tonen van PDF-bestanden en figuren heb je nu een toets “Zoom in/uit”. Wanneer je daarop klikt wordt het bladerscherm verstopt resp. getoond waardoor je het PDF-bestand/figuur groter ziet. Door nogmaals op deze knop te drukken ga je weer terug. Je kunt ook de toetscombinatie Alt-Z gebruiken.

Er komt binnenkort ook een Engelse variant van het inschrijfformulier.

Bij het maken van een standaardbrief had je al de mogelijkheid om deze brief te mailen. Nu kun je de standaardbrief ook via zorgmail versturen naar de patiënt.
Bij een papieren rekening voor een patiënt wordt nu automatisch een eventueel logo van de praktijk ingevoegd.

De assistentes krijgen regelmatig bij een nieuwe patiënt een uitwissel-dossier via zorgmail en bovendien een zip-bestand met allerlei bestanden (pdf, jpg, txt, rtf, html). Een uitwisseldossier bevat meestal veel bagger, met bijv. episodes die duren tot ver in de toekomst. Daarvoor wordt vanaf heden gecorrigeerd. De zip-bestanden kunnen nu automatisch worden ingelezen. De pdf-bestanden en figuren worden overgenomen. De andere 3 typen worden overgenomen in een brief van huisartsgeneeskunde met daarin al deze teksten achter elkaar. Alle andere bestanden worden niet ingelezen.

Bij de gefiatteerde recepten werd de dader niet getoond, nu wel!

Bij een passant hoeft je geen postcode meer in te vullen.