Je kunt nu een 9-tal profylaxes noteren in TransHis. Je vindt deze in het Lijst-menu. Ze verschijnen op een nieuw rood tabblad bij de patiënt. Natuurlijk hoef je geen einddatum te noteren.

In het Preventie-menu kun je nu een eerste versie van de Pneumokokken-vaccinatie bekijken. Daarin kun je zien hoeveel patiënten er ongeveer kunnen worden uitgenodigd.

Je moet eerst de datum van de vaccinatie linksboven invullen. Vervolgens zie je de patiënten die al dan niet een email-adres hebben en een leeftijds-indicatie (in 2020 zijn dat patiënten geboren in 1941 t/m 1947). Verder zie je in de kolom indicaties de ICPC-codes die horen bij sikkelcelziekte en asplenie.
In de kolom PPV23 vind je de laatste keer wanneer deze pneumokokken-injectie is gegeven, bij een rode waarde is dat minder dan 2 jaar geleden om de beoogde vaccinatiedatum en komt de patiënt niet in aanmerking. In de kolom PPV13 zie je de datum wanneer de laatste keer een PPV13 is gegeven, bij een rode waarde is dat minder dan 60 dagen geleden en moet de vaccinatie niet worden gegeven. Verder zie je een evt. overgevoeligheid voor PPV23 (fenol), een evt. profylaxe bij (functionele) asplenie en de behandelingen (ingrepen) “cytostatica therapie”, “cochleair implantaat” en splenectomie. Ik ben bang dat deze ingrepen (behandelingen) en zeker de profylaxes nog niet zijn genoteerd in TransHis. Een mooie gelegenheid om daarmee binnenkort aan de slag te gaan.

De verrichtingen schriftelijke en telefonische informatieverstrekking worden nooit verstuurd naar Vecozo. Je kunt ze nu wel gemakkelijk facturen hiervoor maken inclusief BTW en deze evt. ook direct versturen via mail of zorgmail naar een te kiezen adres.

Bij het factureren wordt nu, bij patiënten die zijn verzekerd bij “Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht” en waarbij normale of passanten verrichtingen klaar staan van contacten or visites, gevraagd of je deze wilt corrigeren in verrichtingen voor militairen.