De COVID-19 pandemie in Nederland; belang van registratienetwerken en ICPC in de eerstelijnszorg

Informatie over de coronacrisis (COVID-19) in de Nederlandse huisartspraktijk is schaars. Sinds 2 maart heeft het Fame-Net (Radboud Universitair Medisch Centrum Family Medicine Network) alle zorgcontacten met betrekking tot COVID-19 zorgvuldig geregistreerd.

R reproductiegetal 🇳🇱Lees meer

Betere kwaliteit voor huisartsenzorg

FaMe-net (een fusie van het Transitieproject en Continue Morbiditeits Registratie Nijmegen) beschrijft en karakteriseert het domein van de internationale huisartsgeneeskunde, gebaseerd op episode georiënteerde epidemiologie, met behulp van ICPC als ordenend principe, en ICD-10 als nomenclatuur.

Missie

De stichting heeft ten doel een wezenlijke en innovatieve bijdrage te leveren aan onderwijs en onderzoek ter verbetering van de kwaliteit van de huisartsenzorg door het systematisch en op uniforme wijze registreren van alle gepresenteerde morbiditeit, aan de hand van informatie uit directe en indirecte patiëntcontacten.

Hierbij is er specifieke aandacht voor het beloop van de morbiditeit, de invloed van het medisch handelen op deze morbiditeit, en de context van de individuele patiënt.

Data

De verzameling van data komt tot stand door gebruik te maken van de ICPC (International Classification of Primary Care) als ordenend principe en de ICD als nomenclatuur in een op episode gebaseerde epidemiologie.

TransHis

TransHis is een Elektronisch Patiëntendossier (PDF voor gebruik in de eerstelijns gezondheidszorg. TransHis werd speciaal ontwikkeld voor het Transitieproject.
Meer over TransHis.

Focus

Het project richt zich op de volgende gebieden:

 • verzameling / analyse van volledige, longitudinale, episode gebaseerd gegevens van de huisartsgeneeskunde;
 • ontwikkeling van de regels voor de vergelijking van internationale huisartsgeneeskunde gegevens;
 • ontwikkeling van een betrouwbaar en haalbaar ICPC-ICD-10 conversie, en de ontwikkeling en implementatie van een alfabetisch ICPC-ICD-10 thesaurus (in diverse talen) voor gebruik in elektronische patiëntendossiers (EPR) in de huisartsgeneeskunde;
 • ontwikkeling en verfijning van een state of the art EPR, waardoor de gedetailleerde codering van morbiditeit en van de zorg, en het faciliteren van transmurale communicatie met specialisten mogelijk is;
 • ontwikkeling van conversies tussen ICPC en andere classificaties, nomenclaturen en woordenlijsten die relevant zijn voor de huisartsgeneeskunde, zoals ICD, ICF, Snomed-CT;
 • de analyse en de standaardisatie van het voorschrijven in de huisartsgeneeskunde;
 • de ontwikkeling va n een basisset indicatoren, determinanten gecodeerd met de ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health)

Methode

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 • Het verstrekken van informatie en inlichtingen aan participerende huisartsen, patiënten, onderzoekers en andere belangstellenden omtrent doel en werkwijze van de stichting;
 • Het adviseren omtrent het gebruik van patiëntgebonden gegevens;
 • Het adviseren omtrent het gebruik van door de stichting beschikbaar gestelde gegevens en informatie;
 • Het eventueel aantrekken van onderzoekers teneinde met behulp van door de stichting verzamelde bestanden aanvullend, retrospectief of prospectief onderzoek te doen;
 • Transhis als instrument in bezit van de stichting ter beschikking te stellen en het ontwikkelen van een registratie netwerk.

Projectleiders

Voormalige projectleiders

 • Prof. Dr. H. Lamberts (vanaf 1984 tot 2005, † 27 december 2008).
 • Dr. I.M. Okkes (vanaf 1992 tot 2005).