• Bij het het invoeren van een contact is de mogelijkheid om een andere apotheek te kiezen veranderd. Je kunt daar nu makkelijker een andere apotheek selecteren.
  • Wanneer een medewerker als contacttype “Schriftelijke informatieverstrekking” of “Telefonische informatieverstrekking” noteert, kan deze gemakkelijk in TransHis worden gefactureerd inclusief BTW. Je moet dan nog wel invullen naar wie je de rekening stuurt en evt. een betaalkenmerk.
  • Verder kun je bij het bladerscherm nu gemakkelijk een resulterende meetwaarde “SARS-CoV-2 RNA (COVID-19) keel (PCR)” toevoegen. Kies daarvoor het Wijzig-menu en daarna “Toevoegen resulterende meetwaarde(n)”.