Op verzoek van het ministerie van VWS is een aanpassing in TransHis gemaakt waarmee patiënten waarvan de opt-in status onbekend is, tijdelijk worden aangemeld bij het LSP.
Bij de patiëntgegevens is nu bij het LSP een vierde mogelijkheid. De mogelijkheden zijn nu “Opt-in onbekend”, “Opt-in geweigerd”,  “Opt-in  toestemming” en als nieuwe mogelijkheid “Tijdelijk Corona 2020-Optin”. De vierde mogelijkheid kun je NIET zelf kiezen, TransHis gaat deze status automatisch neerzetten voor de patiënten met  LSP-status “Opt-in onbekend”. Dit doen we pas na toestemming van de praktijk en na verzoek van VZVZ.
De status van patiënten kun je alleen veranderen in “Opt-in geweigerd” en “Opt-in toestemming”. Wanneer de crisis afgelopen is verandert de LSP-status van de patiënte weer in “Opt-in onbekend”. Ook dat doet TransHis automatisch.

Voor meer informatie zie www.famenet.nl/corona-opt-in